logotypy1
logotypy2
obrazek_aktualnosci

Zakończone projekty z funduszy unijnych

OGŁOSZENIA: Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług. WND-RPLD-03.02.00-00-119/11 Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J. WND-RPLD-03.02.00-00-009/12 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych w Z. W. BILIŃSKI Sp. J. POIR.03.02.01-10-0008/15

więcej
obrazek_aktualnosci

Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP PODDZIAŁANIE: II.3.1: Innowacje w MŚP Etap 1 – Ogłoszenie: Stworzenie oprogramowania ułatwiającego składanie zamówień i ich monitorowanie (TIK) Oświadczenie o beztronności Stworzenie oprogramowania ułatwiającego składanie zamówień i ich monitorowanie (TIK) – WYNIKI OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA … Czytaj dalej Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki

więcej
obrazek_aktualnosci

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH CELEM ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH O NOWYCH LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WIZUALNYCH I UŻYTKOWYCH

ETAP 1. OGŁOSZENIE NABYCIE SUSZARKO STABILIZATORÓW                           WYNIKI NABYCIE APARATÓW BARWIARSKICH TYPU „BECZKA”  WYNIKI SPROSTOWANIE NABYCIE APARATU BARWIARSKIEGO ZWROTNEGO TYPU JIGGER   WYNIKI  SPROSTOWANIE   OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 05.05.2016R. (CZWARTEK) DO GODZ. 16.00. ETAP 2. OGŁOSZENIE NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO Z JEDNOSTKĄ NAPAWAJĄCĄ NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO … Czytaj dalej WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH CELEM ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH O NOWYCH LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WIZUALNYCH I UŻYTKOWYCH

więcej
obrazek_aktualnosci

Ogólne załączniki dla wszystkich funduszy

1.Numer wniosku: POIR.03.02.01-10-0008/15 warunki ogólne i oświadczenie o bezstronności – WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH CELEM ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH O NOWYCH LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WIZUALNYCH I UŻYTKOWYCH: Oświadczenie o bezstronności Warunki Ogólne 1.Numer wniosku: RPLD.02.03.01 warunki ogólne i oświadczenie o bezstronności – WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU DROGĄ DO SUKCESU. INNOWACYJNY PROCES BARWIENIA TEKSTYLIÓW Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH W OPARCIU O ZAUTOMATYZOWANY ZAMKNIĘTY OBIEG SOLANKI Oświadczenie o bezstronności Warunki Ogólne

więcej
obrazek_aktualnosci

Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych

ETAP 1. OGŁOSZENIE – ZAKOŃCZONE NABYCIE SUSZARKO-STABILIZATORA                     WYNIKI   OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 18.06.2013 (WTOREK), DO GODZINY 16:00.   ETAP 2. OGŁOSZENIE – zakończone NABYCIE FULARDU BARWIĄCEGO                                      WYNIKI NABYCIE … Czytaj dalej Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych

więcej
obrazek_aktualnosci

Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-119/11 Tytuł projektu: „Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług.” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. … Czytaj dalej Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług.

więcej
obrazek_aktualnosci

Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J. WND-RPLD-03.02.00-00-009/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-009/12 Tytuł projektu: „Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J.” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, … Czytaj dalej Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J. WND-RPLD-03.02.00-00-009/12

więcej